Ventilation

Hur fungerar vårt ventilationssystem?

Husen har frånluftsfläktar placerade på taken som suger ca 1200 liter/s. Dessa fläktar är tryckstyrda, så att det är samma tryck i kanalerna oavsett utetemperatur och vind.

I varje lägenhet finns tilluftsventiler ovanför fönstren. Det är viktigt att dessa inte blockeras så att luft kan komma in. I badrum, wc och eventuellt klädkammare finns frånluftsventiler och i köket köksfläkt. Dessa injusteras så att ett frånluftsflöde finns i lägenheten på 0,35liter/s och kvm.

Den luft som skall sugas ut måste också komma in via tilluftsventilerna. Annars kommer luften in via trapphuset eller grannen och skapar drag från fönster mm.

Köksfläktar 

Husens ventilationssystem är central frånluft och dimensionerade för Alliancefläktar/lägenhet. Dessa fläktar har ett inställbart grundflöde. Det innebär att när fläkten är avstängd skall en viss mängd luft passera genom fläkten. Tillsammans med frånluften i bad och wc skall  detta uppfylla BBR, dvs myndighetens krav på minsta frånluftsflöde på 0,35 liter/s och kvm.

Förutom grundflödet är dessa fläktar utrustade med motor som ökar luftflödet så att matos mm sugs ut. Maxflödet får inte överskrida 305 liter/h, dvs ca 89 liter/s. Vid högre flöden blir det obalans. Det medför störningar i hela husets ventilation med matos, röklukt mm, som sprids till grannar och trapphus.

Kolfilterfläktar kan användas men då skall kontrollventilen vara synlig och åtkomlig för mätning av flöde, samt lätt att rengöra.

Spiskåpor kan inte användas p g a att fastighetens ventilationssystem inte är dimensionerat för dessa.

Tilluftsventiler som är placerade ovan fönster i alla rum utom i kök får på inga villkor täckas för eller på annat sätt hindra uteluften att komma in. Vid fel på dessa ta kontakt med fastighetsskötaren så åtgärdas felet utan kostnad.

OVK = Obligatorisk ventilationskontroll

OVK skall utföras vart 6:e år i våra fastigheter. Vid det tillfället kontrolleras att inga felaktiga installationer är gjorda samt att föreskrivna luftflöden uppmäts. Protokoll från besiktningen skickas till Byggnadsnämnden. Vid icke godkänd OVK kan sanktionsavgift utgå och ny OVK måste utföras så att denna blir godkänd.

Föreningen genomförde ett godkännt OVK våren 2020.

Radon

Radonmätningar sker med jämna mellanrum för att kontrollera att radonhalten inte överstiger de föreskrivna gränsvärdena.

Vi har ännu inte uppmätt värden över de godkända.