Motionslokalen

Vår motionslokal ligger på baksidan av hus 99, hörnan mot E4. Använd passerbrickan. Avgiften är 1.500:- per hushåll och kalenderår. Ansökningsblankett finns i Dokumentarkivet. Nedan finns regler för medlemskap. 

Motionslokalen – medlemskap och regler

OBS! Medlemskapet gäller endast boende i vår förening och obehöriga äger ej tillträde till lokalen. Omedelbar avstängning gäller för den eller de som tar med sig obehörig.

 • Gymlokalen kan användas alla dagar mellan 06:00-21:00.
 • Se till att dörren låses efter dig och att ingen obehörig kommer in på gymmet när du själv går in och ut.
 • Enligt de allmänna regler som gäller för barn och ungdomar på gym gäller följande:
 • Barn får ej vistas i lokalen. Ungdomar mellan 11-15 år får träna tillsammans med målsman. Ungdomar 16-18 och som vill träna på egen hand, måste ha skriftligt tillstånd från målsman.
 • Ställ alltid tillbaka vikter och redskap på sin rätta plats.
 • Torka av maskiner och dynor/bänkar efter användning med anvisat medel och papper.
 • Använd utrustningen enligt uppsatta instruktioner och med gott omdöme.
 • Vila inte i maskinerna utan ge andra möjlighet att träna.
 • Använd endast skor för innebruk, lämna inte kvar dina träningsskor på hyllan, de kommer att tas bort.
 • Ingen träning i uteskor, strumplästen eller barfota.
 • Djur får ej vistas i lokalen.
 • Sist ut släcker ljuset och stänger av TV & radio.
 • All träning sker under eget ansvar och föreningen kan ej hållas ansvarig för eventuella personskador.
 • Föreningen äger rätt att logga alla dörröppningar och använda det vid eventuell stöld eller skadegörelse.
 • Avgiften aviseras separat i början av kalenderår.

Överträdelse av ovanstående regler kan medföra direkt avstängning!

Upptäcker du att något är fel, saknas eller har du ett bra förslag kontakta styrelsen: info@tornen.se