Tvättstugor

Det finns sex stycken tvättstugor. Två stycken i varje port i anslutning till källarna på Nybohovsbacken 67, Nybohovsbacken 83 och Nybohovsbacken 99.

Grovtvättstugan finns till vänster om entrén till Nybohovsbacken 67. Det som räknas som grovtvätt är t.ex. mindre mattor, arbetskläder, filtar, kuddar och täcken.

För att få tillgång till tvättstugorna skriver du på ett avtal, (se Dokumentarkiv). Tidsbokning sker via Axemaportalen eller bokningstavlorna portarna.

Loggar in med användarnamn, som är ditt lägenhetsnummer som står på ytterdörren, samt lösenordet, som är pinkoden du fick tillsammans med brickorna.

Följ noga instruktionerna som finns uppsatta i tvättstugorna så fungerar maskinerna bra, länge och säkert. Uppstår fel på någon maskin anmäl detta till fastighetsskötaren så fort som möjligt.

Det är viktigt att du inte fyller maskinerna med mer än vad som är tillåtet. Att tvätta enstaka plagg är resursslöseri och en överfylld maskin fungerar dåligt Alla behåar med byglar skall tvättas i tvättpåse.

Att tvätta mattor i de vanliga tvättstugorna är inte tillåtet, det gör du i grovtvättstugan.

Rökning och husdjur är inte tillåtna i tvättstugan.

Självklart städar du tvättstugan innan du lämnar den.

  • Luddfiltren i torktumlaren och i torkskåpet ska du borsta av och luddet på skåpgolvet plockar eller sopar du upp, hantera filtren ytterst varsamt.  
  • Tvättmedelsfacket skall göras rent för att inte riskera att fasttorkade och mögliga tvättmedelsrester spolas ner i nästa tvätt, tryck inte ner tvättmedelsresterna i maskinen – ta bort det.
  • Maskinerna skall torkas av med en fuktig trasa.
  • Golvet skall sopas och svabbas av.
  • Tomma tvättmedelsförpackningar och annat skräp slängs i miljöstugan.
  • Slå av strömmen till maskinerna.
  • Släck ljuset om det finns möjlighet att göra det.

Lämna alltid tvättstugan hel och ren, så som du själv vill att den ska se ut när du kommer nästa gång.

Kontakta omgående styrelsen om du kommer till en ostädad tvättstuga. Ange ditt lägenhetsnummer och vilken tid du skulle använda / använt tvättstugan. Vid utebliven anmälan riskerar du att bli avstängd från tvättstugan.

Städutrustningen i tvättstugan hör till tvättstugan och är till för att användas där.

Synpunkter

Har du synpunkter på hur det fungerar i våra tvättstugor eller förslag på förbättringar kontakta styrelsen.