Bokning av tvättstuga, bastu och gästlägenhet

Genom Axema portalen här på hemsidan och de digitala tavlorna i alla portar kan ni boka:

  • Tvättstuga/grovtvättstuga
  • Bastu & relax
  • Gästlägenhet

Loggar in med användarnamn som är lägenhetsnumret som står på ytterdörren samt lösenordet som är pinkoden som lämnats ut i samband med utlämning av brickor.

Kontakta styrelsen om problem uppstår med inloggning.

Bokningsinstruktion

Efter inloggning visar skärmen en översikt för den aktuella veckan och det aktuella bokningsobjektet. Veckan som visas kan bytas med pilarna i övre delen av fönstret och bokningsobjektet som visas väljs i den vänstra delen av fönstret.

Ett pass bokas eller avbokas genom att klicka på det och därefter bekräfta valet. Under Mina bokningar finns en översikt av alla bokade pass. 

Objektet Tvättstuga kan totalt bokas 2 gånger på 7 dagar. 1 pass kan vara bokat åt gången och kan bokas upp till 30 dagar i förväg. Passet måste aktiveras inom 30 minuter efter passets start.

Objektet Grovtvättstuga kan totalt bokas 1 gång på 7 dagar. 1 pass kan vara bokat åt gången och kan bokas upp till 30 dagar i förväg. Passet måste aktiveras inom 30 minuter efter passets start.

Objektet Bastu kan totalt bokas 1 gång på 7 dagar. 1 pass kan vara bokat åt gången och kan bokas upp till 30 dagar i förväg. Passet måste aktiveras inom 30 minuter efter passets start.

Objektet Gästrum bokas tidigast 6 veckor i förväg och för högst 6 dagar i följd.

Under det bokade passet används passerbrickan i läsaren vid det bokade objektet för att låsa upp dörren.

Inloggning till bokningstavlor

Inloggning görs med avläsning av passerbrickan vid symbolen på bokningstavlan, varpå bokningssidan automatiskt öppnas.