Parkering

Föreningen har 79 parkeringsplatser och 4 garageplatser. Platserna kostar 450 kr/månad och garageplatserna 1300 kr/månad. Vi har en kö som hanteras av vår ekonomiska förvaltare som du kontaktar via mejl info@forslundab.se

Platsen du hyr får bara nyttjas av ditt hushåll och får inte hyras ut i andra hand eller lånas ut. Saknar hushållet eget behov av platsen ska den återlämnas för att hyras ut till nästa i kön. Varje hushåll får bara disponera en parkering alternativt ett garage.

Parkeringsplatsen tillfaller föreningen om borätten eller hyresrätten byter ägare, den följer inte med kontraktet på lägenheten.

Det är inte tillåtet att parkera på våra vändplaner annat än för nödvändig av- och pålastning i max 15 minuter. Parkerar man längre kan man få parkeringsböter.

Vi använder oss av P-Service Svenska AB som parkeringsbolag.

Endast hantverkare som utför uppdrag åt föreningen får parkera på vändplanerna. Hantverkare som utför arbeten åt lägenhetsinnehavare hänvisas till parkering längs Nybohovsbacken.