Hyresgäster – boendeinfo

Ansvar

Den hyresgäst som står skriven på kontraktet ansvarar för lägenheten och för övriga som bor i, eller besöker lägenheten. 

Brf Tornen-Nybohov kan säga upp hyreskontraktet om hyresgästen inte betalar hyran i tid, missköter lägenheten eller stör grannarna.

Hyresgästen ska teckna en hemförsäkring. En hemförsäkring innebär att hyresgästen kan få ersättning vid till exempel vattenläckor, skador, stöld eller brand i lägenheten.

Inbetalning av avgifter/hyra.

Hyran/avgiften skall vara betald före den sista vardagen i varje månad eller enligt avier. Om hyran inte betalas i tid, sänder vår ekonomiska förvaltare ett inkassobrev. Försenad inbetalning medför alltid en förseningsavgift.

Alla ekonomiska frågor bevaras av vår ekonomiska förvaltare, ECA Redovisnings AB, e-post: info@ecaredovisning.se 

Där du bor

Hyresgästen ansvarar för att lägenheten hålls i gott skick.

Brf Tornen-Nybohov ansvarar för städning av trappor liksom av tvättstugor. Dessa städas regelbundet, du som boende har ansvar för att tvättstugan är ren och snygg när ditt tvättpass är över.

Skötsel i lägenheten

Den som orsakar skador i lägenheten blir ersättningsskyldig. Hyresgästen skall se till att avloppen inte täpps igen och att alla kranar är täta. Golvbrunnen skall rengöras med jämna mellanrum. Vid stopp i avlopp, kontakta genast fastighetsskötaren. Spola endast ner toalettpapper i toaletten. Tidningspapper, blöjor, bomullspinnar, tamponger, bindor och annat orsakar stopp i avloppet och medför stora kostnader. Hyresgästen kan bli ekonomiskt ansvarig för eventuella reparationer. Vattenkranar skall stängas av efter användning.

De flesta material går att rengöra med varmt vatten och ett milt miljövänligt rengöringsmedel.

Golv och golvmattor ska vårdas. Linoleummattor ska torkas med en väl urvriden trasa. Använd endast milt rengöringsmedel t ex diskmedel eller såpa. Nästan alla golv, inkl parkett, rengörs försiktigt med en lätt fuktig trasa eller mopp.

Linoleumgolv fräschas upp med polish om de är slitna. Tapeter med plastskikt av vinyl torkas med en fuktig trasa.
Övriga tapeter dammtorkas.

Var försiktigt med tak, eftersom långt ifrån alla tak går att tvätta. Skåp och snickerier torkas med fuktig trasa och rengöringsmedel.

Köket

Tvätta spis och fläkt regelbundet. Ugn och fettfilter skall rengöras minst fyra gånger/ år. Ett rent fläktfilter minskar nedsmutsning i resten av köket. Använd kastruller med plan botten. Dåliga kastruller kan medföra att spisplattan spricker. Hyresgästen kan bli betalningsansvarig för byte av platta. Spisen ger mer värme om plattorna hålls rena och ugnen ger ifrån sig mindre os om den är ren. Glöm inte att göra rent bakom och bredvid spisen med jämna mellanrum.

Har du diskmaskin? Det går bra att diska fläktfiltret i maskin. Stäng av vattenkranen till maskinen när disken är färdig. Rensa grovsilen och kontrollera att finsilens nät inte är igengrott så blir disken renare. Överdosera inte diskmedlet! Se till att maskinen är korrekt installerad och att det finns ett läckageskydd under maskinen.

Torka ur kyl och sval med jämna mellanrum. Rengöra kondensrännan och dräneringshålet i kylskåp regelbundet. Frysen skall frostas av minst två gånger per år. Regelbunden avfrostning av frysen ger en jämnare temperatur och lägre energiförbrukning, vilket också medför mindre slitage på vitvarorna. Hacka inte loss is, utan låt den smälta, t ex genom att ställa in en skål med varmt (ej kokande) vatten.

Badrummet

En mjuk borste med ett milt rengöringsmedel är det bästa sättet att hålla badrum och toalett rena, utan att skada emalj, kakel och porslin. Skurmedel repar vilket gör rengöringen svårare. Det är viktigt att badrummet regelbundet får torka och vädras.

Hår och annat avfall fastnar lätt varför det är viktigt att inte kasta avfall i avloppen. Avlopp rensas genom att regelbundet ta loss hår och annat från bottenventilen. Detta skall Du göra själv. Golvbrunn i bad- och duschrum är försedda med ett vattenlås, som fungerar som ett översvämningsskydd. För att förhindra översvämningar och dålig lukt måste vattenlåset rensas regelbundet. Lyft gallret, som täcker golvbrunnen och ta bort hår och andra rester som fastnat i gallret. Borsta rent brunnen och spola den sedan med handduschen. Sätt tillbaka gallret och kontrollera att det finns vatten i golvbrunnen. Om vattennivån sjunker, vilket den lätt gör om badkar eller dusch inte används under en längre tid, uppstår dålig lukt. Fyll då på med vatten. Ammoniak, skurpulver, starka rengöringsmedel och skurnylon bör undvikas på samtliga material!

Det är viktigt att Du tecknar en hemförsäkring!

Fastigheten är försäkrad av oss och skador på byggnaden ersätts av den försäkringen. De skador som kan uppstå på din lösa egendom täcks dock inte av fastighetsförsäkringen. Vid skada, när du tillfälligtvis inte kan bo i din lägenhet, täcks ej kostnaden för ersättningsbostad av fastighetsförsäkringen utan av din hemförsäkring.

Om du själv installerar tvättmaskin, diskmaskin eller liknande är det viktigt att du kontrollerar vad din försäkring täcker. Direkta skador på fastigheten orsakade av maskinerna, förutsatt att de är installerade på ett korrekt sätt, ersätts av fastighetens försäkring, men självrisken är du ersättningsskyldig för.