Andrahandsuthyrning

Bostadsrättshavare skall skriftligen ansöka om tillstånd att hyra ut i andra hand till styrelsen. Ansökningsblanketten finns i Dokumentarkivet. I ansökan skall anges skäl till upplåtelsen med eventuella intyg, under vilken tid den skall pågå samt namn och personnummer på den person som skall hyra lägenheten i andra hand.

Styrelsen godkänner normalt andrahandsuthyrning sex månader i taget, men kan godkänna förlängning om särskilda skäl föreligger. Föreningen debiterar en administrativ avgift som är 10 % på ett prisbasbelopp på årsbasis.

Andrahandsuthyrning godkänns normalt om något av nedanstående skäl föreligger:

  • Provbo med sambo
  • Tillfälligt arbete eller studier på annan ort
  • Annat boende på grund av ålder eller sjukdom
  • Militärtjänst eller annat uppdrag i statlig tjänst

Observera att om andrahandshyresgästen flyttar och bostadsrättshavaren vill hyra ut lägenheten till en ny hyresgäst så måste nytt tillstånd sökas hos styrelsen.

Du som bostadsrättshavare ansvarar för din bostad även under uthyrningstiden. Detta innebär att du ska se till att årsavgiften blir betald och att din hyresgäst inte missköter sig osv.

Om du hyr ut eller lånar ut lägenheten utan tillstånd riskerar du att förverka nyttjanderätten. Det innebär att föreningen har rätt att säga upp dig till avflyttning.