Passersystem, nycklar & porttelefon

Passersystem

Till portarna och våra gemensamma utrymmen gäller endast Axema VAKA-brickan.

Tillgängligheten på Axemasystemet är lika god som på ett fysiskt nyckelsystem. Systemet har batteribackup och fungerar därför vid strömavbrott.

Några av fördelarna med Axemasystemet är att borttappade brickor kan spärras på ett sätt som inte fysiska nycklar kan. Vi kan även följa upp vilka brickor som passerat läsarna om det händer oegentligheter i fastigheterna.

Det är viktigt att omgående anmäla tappad Axemabricka. Kontakta Driftia via deras hemsida och uppge lägenhetsnummer samt nummer på brickan så att den kan spärras.

Lås upp dörr

Håll upp brickan mot ikonen på läsaren/porttelefonen eller mot mitten om någon ikon inte finns så låses dörren upp.

Porttelefoni

– Uppringning med namnlista

Använd pilarna för att bläddra mellan efternamn och klicka på knappen under telefonluren för att välja efternamnet. Använd därefter pilarna för att välja förnamn och klicka på knappen under luren för att ringa upp.

Mellan kl 22.00 – 07.00 kan man inte ringa via namnlistan utan då får besökaren trycka B samt telefonnumret till den man ska besöka.

– Uppringning med telefonnummer

Ange B, följt av telefonnumret. Porttelefonen ringer automatiskt upp personen.

Vill ni byta eller lägga till telefonnummer kontaktar ni fastighetsskötaren via Driftias hemsida.

Öppna för gäster

När samtalet från porttelefonen accepteras kommer en röst berätta att samtalet kommer från “port”. Därefter kan personen vid porten identifiera sig. För att låsa upp dörren används knapp 5 på svarstelefonen.

Nycklar

Nycklarna tillhör föreningens licens och det är inte tillåtet att kopiera dem. Beställning görs via föreningen, kontakta Driftia