Uncategorized

Bevara Trekantsparken

En medlem i BRF Rosteriet har startat en namninsamling för att bevara större delar av Trekantsparken under bygget av tunnelbanan och för att minska arbetstiderna med buller. En stor del av Trekantsparken planeras ju att stängas av i hela nio år, och vi tror att vi kan påverka så den avstängda ytan blir mindre. Mer Bevara Trekantsparken

Läs hela
Info Juni

Hej alla!Som ni säkert vet hade föreningen årsstämma nyligen och så här ser den nya styrelsen ut: Ordförande: Bernhard Eriksson Ledamöter:Göran BolinBritt-Marie ErikssonJan MellströmTommy Nylander Suppleanter:Hamza KadhumErik LagerströmJan Smith Vi ber vänligen alla er som rastar hundar inom området att ta upp bajset efter eraskyddslingar, vi har fått klagomål från föräldrar vars barn har lekt Info Juni

Läs hela
Info Maj

Hej alla! Nu har våren kommit till Nybohovsbacken och vi hoppas att ni uppskattar våra nya planteringar i området. Vi har gjort ett omtag med nytt bevattningssystem, uppfräschning av rabatterna och nya buskar för att öka trivseln. Sommarleksakerna kommer inom kort att finnas framlagda innanför ytterdörren till grovtvättstugan. Containrar En påminnelse om att vi helgen Info Maj

Läs hela
Info April

Årsstämma Den 7:e maj kl 18.00 håller föreningen årsstämma på Lustikulla Konferens, Liljeholmsvägen 18. Transport med buss kommer att anordnas för alla som har svårt att gå dit själva. Kallelse kommer inom kort. ContainrarHelgen 18-19 maj står containrarna uppställda igen på våra tre vändplaner. Vi håller dem låsta på natten för att hindra obehöriga. Lite Info April

Läs hela
Info Mars

CykelrensningenCa 40 omärkta cyklar togs om hand. Om du missat att märka din cykel och upptäcker att den är borta, har du tre månader på dig att höra av dig till info@tornen.se. Du får tillbaka den mot beskrivning. Grovsopor och miljöfarligt avfallMobila miljöstationen byter namn till Returrundan. De kommer att erbjuda dig att slänga fler typer av Info Mars

Läs hela
Info Februari

Nya parkeringsavtal En liten påminnelse till alla de som inte har skrivit på och skickat in det nya avtalet. För att få behålla din p-plats måste detta skrivas på och lämnas in snarast. Stopp i sopnedkastet Är det stopp i ditt sopnedkast, var vänlig och gå till huset mitt emot och använd deras. Hjälp gärna Info Februari

Läs hela
God fortsättning på 2024 & INFO JANUARI 

Nya parkeringsavtalInom kort kommer de nya avtalen för garage- och p-platser att skickas ut. Ska du resa bort och därför inte har möjlighet att skicka tillbaka ditt påskrivna avtal inom den tidsperiod som anges, så meddela du styrelsen. Det gör du via mejl till info@tornen.se eller lägg en lapp i ”gula lådan”. LägenhetsregisterFöreningen är enligt lag ålagd God fortsättning på 2024 & INFO JANUARI 

Läs hela
INFO om avgiftshöjningar från 1:a januari-2024

På grund av en fortsatt hög inflation, höjd tomträttsavgäld, höjda räntor, ökade kostnader för avfallshantering, el, städning, trädgårdsarbete, vatten, vinterunderhåll, värme m m, har styrelsen fattat beslut om följande höjningar nästa år; Årsavgiften höjs med 12%. Det innebär att 2:orna höjs med ca 265:-/ månad, 3:orna med ca 325:-/ månad och 4:orna med ca 435:-/ månad. INFO om avgiftshöjningar från 1:a januari-2024

Läs hela
INFO DECEMBER

En påminnelseLämna inte levande ljus obevakade och kontrollera att din brandvarnare fungerar. Om batteriet behöver bytas, kontakta fastighetsskötaren så kan han hjälpa till. Insamling av julgranarInsamlingen sköts av Stockholm vatten och avfall. En vecka före jul kommer de att publicera tider och platser för insamling av julgranar. https://www.stockholmvattenochavfall.se/har-lamnar-du-avfall/lamna-avfall-privatperson/har-lamnar-du-avfall/har-kan-du-lamna-din-gran/  I januari kommer vi att informera om tider INFO DECEMBER

Läs hela